Skip to content

ความสำเร็จขึ้นอยู่กับตัวคุณ!

สิ่งนี้คือคุณใช่ไหม?

• เป็นคนมีแรงจูงใจสูง
• เป็นนักคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี
• ไม่มีข้อแก้ตัว
• ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
• อิสระ/เป็นเจ้านายตัวเอง
• มีความสามารถในการควบคุมทางการเงิน
• มีศักยภาพไม่จำกัด