Skip to content

ความเป็นผู้นำ

สถาบันริสเปก RESPECT-ACADEMY มีที่ตั้งหนึ่งแห่งในกรุงเทพและบางจังหวัดในประเทศไทยและในอนาคตเราจะขยายไปยังภูมิภาคกลุ่มประเทศอาเซียน เราเชื่อมั่นในแนวคิดของแฟรนไชส์ว่าเป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุความฝันของตนเอง เราได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของเราในฐานะเจ้าของและผู้ดำเนินการคือการบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันทั้งผลกำไรและการช่วยเหลือสังคมในเวลาเดียวกัน

สถาบันริสเปก Respect-Academy เรามีพนักงานที่มีประสบการณ์เพื่อตอบคำถามของคุณ เราจะช่วยคุณในการวางแผนสำหรับการขายสินค้าการทำการตลาด การจ้างงาน การฝึกอบรมการกำหนดอายุธุรกิจในระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและองค์ประกอบสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่มาเรียนกับสถาบัน จะได้รับการพัฒนาด้านทักษะความรู้ความสามารถ จากการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันยาวนานของเราในการสร้างโมเดลระดับมืออาชีพทั้งด้านการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อนนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในด้านต่างๆ 
จุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของเราในอุตสาหกรรมโมเดลและสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์ ที่ดีในการเพิ่มโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ประสบการณ์และเครือข่ายของสถาบันช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสใน การทำงานโมเดลระดับอินเตอร์เนชันแนล และ ยังเพิ่มโอกาสในด้านต่างๆจากพันธมิตรของสถาบัน